Ảnh ngẫu nhiên

9mswanson__stems_041.jpg Montigne.jpg 991.jpg 981.jpg 75.jpg 97.jpg 104.jpg P050711_1713.jpg 297_.jpg 271_.jpg 275_.jpg BONG_CHUYEN_TCV_036.jpg DSC01816.jpg DSC01849.jpg DSC01769.jpg DSC01698.jpg Anh0104.jpg Anh0124.jpg Anh014.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Tấn Hùng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Chu Văn An - Núi Thành.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: THCS CHU VĂN AN
  Người gửi: Nguyễn Tấn Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:35' 14-04-2011
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 1446
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN


  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC    Quảng Nam, Tháng 03/2011
  DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN
  HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  (Kèm theo Quyết định số 37A /QĐ/THCS-CVA ngày 05 tháng 11 năm 2009)

  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  Chữ ký
  
  1
  Nguyễn Tấn Hùng
  Hiệu trưởng,
  Chủ tịch
  
  
  2
  Lê Văn Quân
  P. Hiệu trưởng,
  Phó Chủ Tịch
  
  
  3
  Nguyễn Song
  Thư kí HĐ - TTCM
  Thư kí HĐ
  
  
  4
  Nguyễn Thị Thủy
  CTCĐ
  Ủy viên
  
  
  5
  Lê Minh Đức
  GV.TPT Đội
  Ủy viên
  
  
  6
  Nguyễn Thị Thanh Tú
  TTCM
  Ủy viên
  
  
  7
  Phan Hữu Ngộ
  TTCM
  Ủy viên
  
  
  8
  Trần Ngọc Tống
  TTCM+TBTTr
  Ủy viên
  
  
  9
  Ngô Công Cầu
  TTCM
  Ủy viên
  
  
  10
  Nguyễn Thị Thủy
  CTCĐ
  Ủy viên
  
  
  11
  Nguyễn Quang Đình
  GV
  Ủy viên
  
  
   MỤC LỤC

  NỘI DUNG
  Trang
  
  Danh sách và chữ ký của các thành viên Hội đồng tự đánh giá
  2
  
  Mục lục
  3-8
  
  Danh mục các chữ viết tắt
  9
  
  BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
  10-11
  
  Phần I : CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRƯỜNG
  12-25
  
  Phần II : TỰ ĐÁNH GIÁ
  26
  
   I.ĐẶT VẤN ĐỀ
  26
  
   II. TỰ ĐÁNH GIÁ
  34
  
  1.Tiêu chuẩn 1 : Chiến lược phát triển của trường THCS
  34
  
  1.2.Tiêu chí 1 : Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu GDPT cấp THCS được quy định tại Luật Giáo dục và được công bố công khai
  34
  
  1.2.Tiêu chí 2 : Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đị phương và định kỳ được rà soát, bổ sung, điều chỉnh
  36
  
  2.Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý nhà trường
  38
  
  2.1.Tiêu chí 1 : Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học và các quy định khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  39
  
  2.2.Tiêu chí 2 : Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ GD&ĐT
  40
  
  2.3. Tiêu chí 3 : Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật đối với CB-GV-NV, HS trong nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định của Bộ GD&ĐT và cá quy định hiện hành
  42
  
  2.4.Tiêu chí 4 : Hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng quyết định thành lập, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Hiêu trưởng
  44
  
  2.4.Tiêu chí 5 : Tổ chuyên môn nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định
  45
  
  2.6.Tiêu chí 6 : Tổ văn phòng nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
  47
  
  2.7.Tiêu chí 7.Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại chương trình giáo dục trung học cấp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành.
  48
  
  2.8.Tiêu chí 8: Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm .
  51
  
  2.9.Tiêu chí 9 : Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS theo quy định của Bộ GD&ĐT.
  54
  
  2.10.Tiêu chí 10 : Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực HS theo quy định của Bộ GD&ĐT.
  57
  
  2.11.Tiêu chí 11 : Nhà trường có kế hoạch và triên khai hiệu quả công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho CB-GV
  60
  
  2.12.Tiêu chí 12 : Đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trong nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định khác
  62
  
  2.13.Tiêu chí 13 : Nhà trường thực hiện quản lý hành chính theo các quy
   
  Gửi ý kiến