Ảnh ngẫu nhiên

9mswanson__stems_041.jpg Montigne.jpg 991.jpg 981.jpg 75.jpg 97.jpg 104.jpg P050711_1713.jpg 297_.jpg 271_.jpg 275_.jpg BONG_CHUYEN_TCV_036.jpg DSC01816.jpg DSC01849.jpg DSC01769.jpg DSC01698.jpg Anh0104.jpg Anh0124.jpg Anh014.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Tấn Hùng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tấn Khánh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Tĩnh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Thị Hoàng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Thị Tĩnh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 8620 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Ánh Tuyết
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 2915 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Quân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/levanquancvatx2nt
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 29271 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Doãn Thị Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 1298 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Đăng Dũng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nd_dung
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 4007 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Binh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 1850 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Anh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thanhanhcva
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 1320 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tấn Đồng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Song
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyensong59
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 40986 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tấn Hùng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tanhungcva
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 39774 (xem chi tiết)